Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet

    Ett regeringsuppdrag till åtta myndigheter har gett goda resultat i arbetet med att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Regeringen vill nu använda erfarenheterna från uppdraget för att myndigheterna ska kunna arbeta effektivt för att stoppa arbetslivskriminalitet.

  • Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

    Idag den 4 februari kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att träffa representanter för arbetsmarknadens parter för ett möte om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1909 träffar.