Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Jämställdhetsministern och utbildningsministern höll pressträff för barn om det nya coronaviruset

    Onsdag 13 maj höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, ytterligare en pressträff för barn för att besvara barns frågor om det nya coronaviruset. På pressträffen deltog även utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten. I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version.

  • Eva Nordmark kommenterar läget på arbetsmarknaden

    Den 4 maj höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressbrief där hon kommenterade läget på arbetsmarknaden. En teckenspråkstolkad version av pressbriefingen finns i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhetsministern höll pressträff om åtgärder för att möta ökad utsatthet för kvinnor och barn

Den 30 april höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen en pressträff om regeringens åtgärder för att möta ökad utsatthet för kvinnor och barn som uppstått på grund av det nya coronaviruset. En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto: Maskot/Folio

För anställda och arbetssökande med anledning av Covid-19

Här finns samlad information till dig som är anställd eller arbetssökande om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet.

Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

180 miljoner avsätts för sommarjobb till ungdomar 2020

För att förbättra ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden har regering avsatt 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen sitter vid ett konferensbord och pratar.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under det digitala mötet med representanter från civilsamhället. Foto: Regeringskansliet

Åsa Lindhagen i digitalt möte med civilsamhället med fokus på områden med socioekonomiska utmaningar

Den 27 mars mötte Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, representanter från civilsamhället. Syftet var att få en bild av vilka konsekvenser det nya coronaviruset har för personer boende i områden med socioekonomiska utmaningar.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 2031 träffar.