Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Libyen och relationerna med Afrikanska unionen och Indien på EU:s utrikesministermöte

  Ann Linde
  Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 17 februari. Foto: EU-representationen

  Utvecklingen i Libyen är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina EU-kollegor på utrikesrådets möte i Bryssel 17 februari. På dagordningen står också EU:s relationer med Afrikanska unionen och Indien.

 • Budgetfrågor och ekonomisk styrning dominerar Ekofins februarimöte

  Statssekreterare Max Elger
  Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på Ekofinrådets och Eurogruppens möten i Bryssel 17-18 februari. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts 18 februari i Bryssel inom ramen för Ekofinrådet. De ska besluta om ansvarsfrihet för EU-kommissionen för 2018 och diskutera en översyn av den ekonomiska styrningen som bland annat omfattar de finanspolitiska reglerna.

 • EU-ministrar diskuterar EU:s långtidsbudget inför budgettoppmöte

  Hans Dahlgren och Tytti Tuppurainen
  EU-minister Hans Dahlgren i samtal med Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen. På allmänna rådets möte 17 februari ska de diskutera EU:s kommande långtidsbudget med EU-kollegorna. Foto: Europeiska unionens råd

  När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU:s medlemsländer 17 februari ska de diskutera ett förslag om EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027. Diskussionen är en förberedelse inför det extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget 20 februari.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Max Elger
Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige när Eurogruppen och EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, möttes i Bryssel 20-21 januari. Den gröna given och beskattning av vissa digitala tjänster var ett par av frågorna på Ekofin dagordning. Foto: Sveriges EU-representation

Ministerdebatt om den europeiska gröna given

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 21 januari för att debattera ekonomiska och finansiella aspekter av den europeiska gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019. På dagordningen fanns också den europeiska planeringsterminen och beskattning av digitala tjänster.

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

Utvidgningen av EU och rättsstatens principer var två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina motsvarigheter från EU-länderna den 19 november i Bryssel. Mötet handlade också om EU:s långtidsbudget och nästa möte i Europeiska rådet i december.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige när EU:s utrikesråd träffades för ett extrainsatt möte 10 januari med anledning av situationen i Irak. Foto: Sveriges EU-representation

Utrikesministrar i möte om Irak

Diskussioner om situationen i Irak dominerade årets första möte i EU:s utrikesråd. EU-ländernas utrikesministrar tog även upp situationen i Libyen. Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige i mötet som hölls i Bryssel den 10 januari.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1043 träffar.