Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Plattformsarbete och jämställdhet på EU-möte

  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på vidoemötet den 3 december.

   Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på vidoemötet den 3 december.

   Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen företäder Sverige på videomötet den 3 december.

   Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen företräder Sverige på videomötet den 3 december.

   Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  När EU:s sysselsättnings-, social- och jämställdhetsministrar träffas på ett videomöte den 3 december ska de diskutera arbetsförhållanden och socialt skydd i plattformsekonomin; efterfrågan och utbud för tjänster på nätet. Ministrarna ska också diskutera EU-kommissionens förslag till jämställdhetsstrategi 2020–2025.

 • Kampen mot terrorism och rättsstatsprincipen på EU-möte

  Inrikesminister Mikael Damberg håller presskonferens den 20 november framför en EU-flagga och två svenska flaggor.
  Inrikesminister Mikael Damberg deltar tillsammans med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på videomötet med EU:s ministrar med ansvar för rättsliga frågor. Foto: Fredrik Ståhl/Regeringskansliet

  Terrorismbekämpning och rättsstatsprincipen i EU är två av frågorna som EU:s justitie- och inrikesministrar ska ta upp på ett videomöte 2 december. Ministrarna ska också diskutera arbetet med förordningen om överlåtelser av fordringar samt den europeiska åklagarmyndigheten.

 • Hälsounion och läkemedelsstrategi på EU-möte

  Socialminister Lena Hallengren företräder Sverige på videomötet den 2 december
  Socialminister Lena Hallengren företräder Sverige på videomötet den 2 december. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  När socialminister Lena Hallengren träffar sina kollegor på ett videomöte den 2 december ska de prata om den europeiska hälsounionen och en läkemedelsstrategi för EU.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Anna Hallberg,minister för utrikeshandel och nordiska frågor, vid svenska flaggan och EU-flaggan
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, deltog när EU-ländernas ministrar för industri och marknadsfrågor möttes via video 18 september. De diskuterade EU:s inre marknad och återhämtning. Sverige fick också gehör för ett initiativ om behovet av att utveckla tjänstesektorn i EU Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ministermöte om EU:s inre marknad och ekonomisk återhämtning

EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes den 18 september via video. Diskussionen handlade om åtgärder för att stärka den inre marknadens förutsättningar att bättre bidra till återhämtning och ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa.

Utrikesminister Ann Linde intervjuas framför rådsbyggnaden Justus Lipsius i Bryssel
Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 21 september. Utvecklingen i Belarus och Libyen och EU:s relationer med Afrikanska unionen var mötets huvudfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

Belarus på utrikesministermöte

Situationen i Belarus, Libyen och det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen var frågor som utrikesminister Ann Linde tog upp med sina kollegor när EU:s utrikesråd möttes i Bryssel.

EU-minister Hans Dahlgren
Hans Dahlgren företräder Sverige i ett videomöte den 15 juli där EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor förbereder det toppmöte som hålls 17 juli. EU:s långtidsbudget dominerar dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nytt ordförandeskap och långtidsbudget på EU-möte

När EU-minister Hans Dahlgren deltar i en videokonferens med medlemsländernas EU-ministrar på onsdag ska de bland annat förbereda stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i slutat av veckan. EU-ministrarna kommer även att få en genomgång av det tyska ordförandeskapets prioriteringar för det kommande halvåret.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1158 träffar.