Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Ministermöte om jordbrukets miljökrav och utbetalningar

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med ett tidigare rådsmöte i Bryssel
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU:s jordbruks- och fiskeråd förhandlar om jordbruksstöd till miljö- och klimatåtgärder. På dagordningen står bland annat också handelsfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

  När EU-ländernas jordbruksministrar möts 21 september i Bryssel ska de diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. De ska också diskutera handel med jordbruksprodukter.

 • Belarus, Libyen och Afrikanska unionen på utrikesministermöte

  Utrikesminister Ann Linde intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med möte i Bryssel
  Belarus, Libyen och relationernas mellan EU och Afrikanska unionen är fokus när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 21 september inom ramen för EU:s utrikesråd. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

  Situationen i Belarus, Libyen och det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen är frågor som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 21 september. Ministrarna ska också ha en informell diskussion om EU:s södra grannskap.

 • Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren talar på podium
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på rådsmöte i Bryssel 22 september. På mötet kommer EU:s långtidsbudget, förhandlingarna om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU att diskuteras samt utvecklingen i Polen och Ungern för rättsstatliga principer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  EU:s långtidsbudget 2021–27 och brexit är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 22 september. EU-ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet samt ta upp rättsstatens principer i Polen och Ungern.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Jennie NIlsson
Landsbygdsminister företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts i Bryssel 20 juli. Livsmedelsstrategin Från jord till bord och EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Jordbrukspolitik och strategin Från jord till bord på EU-möte

EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 20 juli för att diskutera EU-kommissionens livsmedelsstrategi Från jord till bord. De ska också fortsätta förhandlingarna om EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

EU-minister Hans Dahlgren
Hans Dahlgren företräder Sverige i ett videomöte den 15 juli där EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor förbereder det toppmöte som hålls 17 juli. EU:s långtidsbudget dominerar dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nytt ordförandeskap och långtidsbudget på EU-möte

När EU-minister Hans Dahlgren deltar i en videokonferens med medlemsländernas EU-ministrar på onsdag ska de bland annat förbereda stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i slutat av veckan. EU-ministrarna kommer även att få en genomgång av det tyska ordförandeskapets prioriteringar för det kommande halvåret.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

Turkiet, Latinamerika och Karibien på utrikesministermöte

När utrikesminister Ann Linde träffar sina utrikesministerkollegor på det första fysiska mötet i Bryssel sedan februari ska de diskutera EU:s relation med Turkiet. Utrikesministrarna ska också behandla EU:s relationer med länderna i Latinamerika och Karibien.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1098 träffar.