Foto: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år och beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål inom bland annat EU:s utrikes- och försvarspolitik, ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige i detta arbete.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven

Aktuellt i Europeiska rådet

 • Överenskommelse i Europeiska rådet om topposter

  På ett extra långt möte beslutade EU-ländernas stats- och regeringschefer på tisdagen om fördelningen av topposter i EU. De föreslår att Ursula von der Leyen från Tyskland blir EU-kommissionens ordförande.

 • Topposter på extramöte i Europeiska rådet

  Den 30 juni och 1 juli träffade statsminister Stefan Löfven EU-ländernas stats- och regeringschefer. EU-ledarna fortsatte då diskussionen om EU:s topposter, bland annat vem som ska bli ordförande för EU-kommissionen de kommande fem åren.

 • Klimat och framtidsfrågor på EU-toppmöte

  Klimat, EU:s långtidsbudget och EU:s strategiska dagordning för den kommande mandatperioden var frågor på agendan när Stefan Löfven och övriga stats- och regeringschefer från EU-länderna möttes i Bryssel den 20–21 juni. EU-ledarna diskuterade också EU:s externa relationer och utnämning av flera topposter inom EU.

 • Topposter viktig fråga för EU-ländernas ledare

  Tisdagen 28 maj träffade statsminister Stefan Löfven övriga stats- och regeringschefer från EU-länderna för att inleda diskussionen om fördelningen av topposterna vid EU-institutionerna.

Fakta: Europeiska rådet

 • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
 • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
 • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
 • Har ingen lagstiftande funktion.
 • Leds av ordförande Donald Tusk.

Finland ordförande i EU

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i EU. Prioriteringarna för det finska EU-ordförandeskapet är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Finlands EU-ordförandeskap slutar den 31 december 2019.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Följ Sverige i EU på Twitter

Tidigare möten i Europeiska rådet

Stefan Löfven talar med media inför mötet.
Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige på det extrainsatta mötet i Europeiska rådet. Foto: EU-representationen

Överenskommelse om brexit får grönt ljus av EU-ledare

Statsminister Stefan Löfven och övriga EU-ledare gav på söndagen grönt ljus till överenskommelsen om brexit som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien.

Statsminister Stefan Löfven med flera EU-ledare
EU:s stats- och regeringschefer diskuterade brexit, migration och inre säkerhet när de träffades i Bryssel 17–18 oktober. På dagordningen stod också EU:s relationer med Arabförbundet och den kommande klimatkonferensen COP24 i Katowice i december. Foto: Europeiska rådet

Brexit och migration i fokus på Europeiska rådet

Stats- och regeringscheferna diskuterade brexit, migration och inre säkerhet när de träffades i Europeiska rådet den 17–18 oktober. Statsminister Stefan Löfven och hans kollegor tog även upp EU:s relationer med Arabförbundet samt EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen COP24.

Stefan Löfven, Donald Tusk
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och statsminister Stefan Löfven från ett tidigare tillfälle. Foto: Europeiska rådet

Brexit, migration och inre säkerhet på informellt möte i Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt toppmöte i Europeiska rådet 19–20 september ska de diskutera migration och inre säkerhet. Storbritanniens utträde ur EU, brexit är också på dagordningen.

Sök efter innehåll om Europeiska rådet

Prenumerera

Totalt 149 träffar.