Foto: Henrik Trygg/Johnér Bildbyrå

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
 • EU-sakråd inför översyn av EU:s strategi för Östersjöregionen

  Flera personer, däribland EU-ministern, sitter bakom ett mötesbord.
  EU-minister Hans Dahlgren höll i sakrådet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat välstånd. Det är de tre övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Inför den översyn av strategins handlingsplan som EU-kommissionen nyligen initierat bjöd Regeringskansliet in organisationer, myndigheter och regionrepresentanter för att ta vara på deras expertis i frågorna.

 • Östersjösamarbete får fler myndigheter att jobba gränsöverskridande

  Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att årligen sammanställa och övergripande analysera det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Den rapport som presenterades i maj 2018 baseras på underlag från 22 myndigheter, samtliga 21 länsstyrelser och 20 regionalt utvecklingsansvariga. Rapporten redogör för det svenska genomförandet av strategin under 2017.

 • Ett forum för att forma Östersjöregionens framtid

  Stefan Löfven håller ett tal.
  – Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas av händelser i omvärlden, sade statsminister Stefan Löfven i sitt invigningstal. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Att skapa en gemensam framtid byggd på förtroende och dialog är en nödvändighet för Östersjöregionens välstånd och säkerhet. Det var budskapet när statsminister Stefan Löfven invigningstalade på Strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi.

Frågor om strategin?

Statsrådsberedningens EU-kansli, 08-405 10 00 (via växeln).

Projektexempel

Illustration över hur sedimentet muddras och sedan omvandlas till byggmaterial.
Sedimentet muddras och omvandlas till byggmaterial. Illustration: SMOCS

Projektet SMOCS gör förorenade muddermassor till hållbart byggmaterial

Hållbar hamnutbyggnad genom av att omvandla förorenade bottensediment till konstruktionsmaterial. Det har projektet SMOCS, med finansiering från Östersjöprogrammet, utvecklat.

Foto: Oskar Kihlborg/Folio

Östersjösamarbete för att förhindra katastrofer och olyckor

Erfarenheter och statistik behöver också delas mellan samarbetspartners i olika länder för att bidra till att bättre förebygga och begränsa katastrofer och olyckor. Ett projektsamarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Institutet (SI) och Östersjösekretariatet (CBSS) har underlättat detta.

Illustration: ScanBalt

Nätverkande för att frigöra Östersjöregionens potential

Att genom nätverk ta innovationer inom Health & Life Science till införande. Det är grundtanken bakom den icke-vinstdrivande organisationen ScanBalt, som driver flera projekt inom ramen för EU:s Östersjöstrategi.

Innehåll om EU:s Östersjöstrategi

Prenumerera

Totalt 39 träffar.