Infrastruktur

Uppdaterad

Gruppen ansvarar för transport- och energifrågor samt digitaliseringsfrågor.

Kontakt

Magnus Norman
Industri- och kommunikationsråd (it, telekommunikation)
Telefon +32 (0)2 289 57 23
e-post till Magnus Norman
Rasa Engstedt
Energiråd (energiunionen inklusive inre energimarknaden, förnybar energi, energieffektivisering och försörjningstrygghet)
Telefon Telefon +32 2 289 57 67
e-post till Rasa Engstedt
Niklas da Silva
Transportråd (vägtransport, sjöfart, transeuropeiska transportnät TEN-T)
Telefon +32 (0)2 289 56 18
e-post till Niklas da Silva
Mario Saric
Transportråd (luftfart och järnväg, Galileo och transeuropeiska transportnät TEN-T)
Telefon +32 (0)2 289 56 41
e-post till Mario Saric
Erika Perez
Assistent
Telefon 0032 (2)2 289 56 86
e-post till Erika Perez
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen