Artikel

Fredsskapande arbete i södra Kaukasus

Publicerad

Olika sätt att stärka kvinnors rättigheter och arbeta fredsskapande i konfliktzoner var genomgående teman när Kvinna till kvinna och flera andra organisationer vittnade om sitt arbete i södra Kaukasus, på ett möte som Sveriges EU-representation kallat samman. En organisation berättade hur de arbetar med att informera unga kvinnor om deras rättigheter, en annan om hur de arbetar med att bekämpa stereotyper med dialogmöten.

Charlotte dos Santos Pruth
Charlotte dos Santos Pruth från Kvinna till kvinna presenterade, tillsammans med flera andra organisationer, rapporten Listen to Her om hur konflikter påverkar kvinnor. Foto: EU-representationen

På mötet presenterade deltagarna rapporten Listen to Her, en rapport om hur konflikter påverkar kvinnor.

–Vi har tagit fram rapporten Listen to Her för att visa hur konflikten i regionen påverkar kvinnors liv, men utan att kvinnorna själva får vara med och påverka fredssamtalen. Kvinnors fredsarbete sker ofta i det fördolda, eftersom normen är att männen bygger fred. Vi vill i rapporten lyssna på kvinnorna som drabbas och lyfta fram de frågor som de själva tycker är viktigast, sade Charlotte dos Santos Pruth från Kvinna till Kvinna på mötet.

Kvinna till Kvinna samarbetar sedan tjugo år med olika organisationer i hela regionen för att öka kvinnors deltagande i det fredsskapande arbetet. Kvinna till Kvinna stöttar också kvinnliga aktivister i regionen.

Länk till rapporten:
Listen to Her: Gendered effects of the Nagorno-Karabakh conflict and women’s priorities for peace