EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Civila samhället – en aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning

  Talare på seminariet
  Företrädare för det civila samhället, för Sida och EU-kommissionen delade med sig av erfarenheter vid seminariet. Karin Fällman, chef på Sida för stöd till civila samhället Marlene Holzner, chef för civila samhället, EU-kommissionens utvecklingssamarbete, DEVCO, Sascha Gabizon, direktör, organisationen Women Engage for a Common Future, Alan AtKisson, chef för Sidas avdelning för partnerskap och innovation Hans Lind, senior rådgivare på organisationen We Effect Foto: Sveriges EU-representation

  Hur ett bra stöd till det civila samhället ser ut var temat för ett seminarium som Sveriges EU-representation i Bryssel stod värd för den 4 mars. Erfarenheter, möjligheter och nya planer för att stötta det civila samhället stod i fokus. Seminariet var det första i en serie om tre som EU-representationen lanserar inom ramen för regeringens demokratisatsning.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Lars Danielsson, EU-ambassadör och chef för Sveriges EU-representation i Bryssel
  - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. Foto: Hani Kanaftchian Photography

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Twitter

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert
Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert för regeringens talan i förhandlingarna i Bryssel om EU:s långtidsbudget. Här reflekterar de över sitt inte helt enkla uppdrag att se till att förhandlingarna går i den riktning regeringen önskar. Foto: Sveriges EU-representation

De förhandlar om EU:s långtidsbudget

Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

EU-flaggan framför en park.
EU:s klimatstrategi. Foto: EU-representationen

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 94 träffar.

 • Ny chef för EU-representationen i Bryssel

  Regeringen har idag utsett ambassadör Lars Danielsson till chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

 • Bratislava-mötet handlar om EU:s framtid

  Brexit är en väckarklocka för vår europeiska union. Hur ska förtroendet för EU stärkas bland de medborgare som nu ifrågasätter samarbetets värde? Hur ska det europeiska samarbetets framtida existens kunna värnas?

 • Anders Ahnlids sommarkrönika

  Den fruktansvärda attacken på oskyldiga människor i Nice och kuppförsöket i Turkiet dominerade utrikesministrarnas möte i Bryssel 18 juli. EU:s beslutsamhet att stå emot terroristhandlingar och försvara demokratiska samhällen fick än en gång slås fast.

 • EU-representationen ökar insatserna för att bistå svenskar i EU-institutionerna

  EU-representationens huvudsakliga uppgift är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Ett led i detta uppdrag är att verka för goda kontakter med svenskar anställda i EU-institutionerna.

 • Lövin i Bryssel för att lära sig av andra

  Agenda 2030 vars syfte är att uppnå en långsiktigt bättre värld för alla medborgare förverkligades i FN den 25 september 2015. Att den nyklubbade resolutionen stod i fokus under årets upplaga av European Development Days i Bryssel var således en självklarhet. Regeringen företräddes på konferensen av utvecklings- och klimatminister Isabella Lövin.

 • Ministerrådet antar slutsatser om lika möjligheter för hbti-personer

  EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik har i dag för första gången antagit rådsslutsatser om lika möjligheter för hbti-personer i EU. Detta är en framgång men Sverige hade velat se en högre ambitionsnivå och förklarade detta i ett uttalande vid antagandet. Uttalandet fick starkt stöd av flera medlemsstater.

 • Nu går slaget om roaming in i nästa fas

  Vem vill inte kunna mobilsurfa under utlandssemestern utan att oroa sig för kostnaderna? Frågan om roaming delar Nord- och Sydeuropa och ställer principer om avtalsfrihet och marknadslösningar på sin spets. Efter att ha stått på EU:s dagordningar i 10 år lägger EU-kommissionen den 15 juni förslag som ska leda till att roamingavgifterna försvinner. EU-representationens telekomexpert My Bergdahl förklarar problematiken.

 • Seminarium om den utsatta situationen för kvinnor och flickor på flykt

  Kvinnor och flickor på flykt löper särskilt stor risk att utsättas för sexuellt våld, sexuella trakasserier och tvingas till prostitution. Också i asylprocessen är deras behov eftersatta. Det slår tre organisationer fast i en rapport som presenterades andra juni på ett seminarium med Sveriges EU-representation som värd.

 • Svensk tryck- och yttrandefrihet firar 250 år

  Att den svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i år förtjänar att uppmärksammas. Den är inte bara äldst i sitt slag i världen. Den har också gett Sverige en stark tradition av oberoende press och är en oomtvistad grund för ett demokratiskt styrelseskick. Detta uppmärksammades med ett arrangemang i Bryssel.

 • Skolambassadörer för bättre kunskapsspridning om EU

  Varje år besöker 20 gymnasielärare Bryssel för att lära sig mer om EU. Lärarna ingår i Universitets- och högskolerådets (UHR) utbildning som syftar till att höja kunskapsnivån om EU bland lärare. I programmet ingår besök på EU:s institutioner och Sveriges ständiga representation vid EU.