EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Civila samhället – en aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning

  Talare på seminariet
  Företrädare för det civila samhället, för Sida och EU-kommissionen delade med sig av erfarenheter vid seminariet. Karin Fällman, chef på Sida för stöd till civila samhället Marlene Holzner, chef för civila samhället, EU-kommissionens utvecklingssamarbete, DEVCO, Sascha Gabizon, direktör, organisationen Women Engage for a Common Future, Alan AtKisson, chef för Sidas avdelning för partnerskap och innovation Hans Lind, senior rådgivare på organisationen We Effect Foto: Sveriges EU-representation

  Hur ett bra stöd till det civila samhället ser ut var temat för ett seminarium som Sveriges EU-representation i Bryssel stod värd för den 4 mars. Erfarenheter, möjligheter och nya planer för att stötta det civila samhället stod i fokus. Seminariet var det första i en serie om tre som EU-representationen lanserar inom ramen för regeringens demokratisatsning.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Lars Danielsson, EU-ambassadör och chef för Sveriges EU-representation i Bryssel
  - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. Foto: Hani Kanaftchian Photography

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Twitter

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert
Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert för regeringens talan i förhandlingarna i Bryssel om EU:s långtidsbudget. Här reflekterar de över sitt inte helt enkla uppdrag att se till att förhandlingarna går i den riktning regeringen önskar. Foto: Sveriges EU-representation

De förhandlar om EU:s långtidsbudget

Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

EU-flaggan framför en park.
EU:s klimatstrategi. Foto: EU-representationen

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 94 träffar.

 • Ann Linde talade på Europafackens möte i Bryssel

  EU- och handelsminister Ann Linde medverkade idag vid till Europafackens styrelsemöte i Bryssel. Temat för mötet var EU:s framtid. Fackliga ledare från omkring 89 förbund från alla europeiska länder deltog samt EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker.

 • Lars Danielsson är ny chef för EU-representationen

  Lars Danielsson är från och med 7 november Sveriges ständige representant vid den Europeiska Unionen. Lars Danielsson kommer till Bryssel direkt från Berlin där han tjänstgjort som Sveriges ambassadör i Tyskland.

 • Anders Ahnlids EU-krönika: Motgångar och framgångar under året

  Oktober är min sista månad i Bryssel. Den har så här långt dominerats av förberedelser för och genomförande av det Europeiska rådets möte 20-21 oktober. Migration, Ryssland, Syrien och handel stod på stats- och regeringschefernas dagordning. Rådsmöten i Luxemburg för inrikes- och justitieministrar, utrikes-, handels- och EU-ministrar föregick Europeiska rådet.

 • Regeringens feministiska utrikespolitik väcker intresse

  Att Sverige har en feministisk regering som för en feministisk utrikespolitik har fått en hel del uppmärksamhet sedan regeringen tillträdde hösten 2014. På detta tema talade Sveriges EU-ambassadör Anders Ahnlid nyligen för medlemmar i nätverket Young Professionals.

 • Rätt skatt på rätt plats

  Företag som är duktiga på att skatteplanera har kunnat dra nytta av EU-ländernas olika skatteregler för att undvika att betala skatt. Under året har EU försökt täppa till dessa möjligheter. Eva Posjnov, tills nyligen ekonomiskt råd vid EU-representationen, har varit med och förhandlat direktivet om skatteundandragande för Sveriges räkning.

 • Höstterminen är här och EU-representationen har välkomnat åtta nya praktikanter

  Representationens praktikanter är alltid ett välkommet och spännande tillskott i organisationen. En av de studenter som sökt sig hit är Hedda Ektander. Här berättar hon om sin bakgrund och sina förväntningar på praktiktiden i Bryssel.

 • Arbeta vid EU:s institutioner

  Universitets- och högskolerådet bjuder tillsammans med Sveriges EU-representation in till en information om att kvalificera sig för och arbeta vid EU:s institutioner. Välkomna till EU-representationen 27 oktober. Föranmälan krävs.

 • Tydliga budskap från Magdalena Andersson om EU:s framtida budget

  Bördan i flyktingmottagandet ska delas solidariskt och EU:s budget måste krympa när Storbritannien lämnar unionen. Det var finansminister Magdalena Andersson tydlig med i ett anförande i Bryssel, 27 september, vid högnivåkonferensen ”EU Budget Focused on Results.

 • Afrikansk migration: Seminarium och rapportsläpp på EU-representationen

  Vilka är drivkrafterna bakom migration inom och från Afrika? Hur ser trender och mönster ut och vad bör EU fokusera på i sitt samarbete med afrikanska länder? Dessa frågor svarar migrationsforskaren Aderanti Adepoju på i en ny rapport från Delmi – delegationen för migrationsstudier, Justitiedepartementet.

 • Ny chef för EU-representationen i Bryssel

  Regeringen har utsett ambassadör Lars Danielsson till chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.