EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Lars Danielsson
  - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. Foto: Hani Kanaftchian Photography

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Starka multilaterala samarbeten behövs för resultat i fält

  Chefer för svenska delegationer vid multilaterala organisationer
  Hur Sverige kan arbeta för att EU ska fortsätta att vara en garant för den multilaterala världsordningen och för att de multilaterala organisationerna får bästa möjliga förutsättningar att leverera i fält, var frågeställningen när chefer för svenska delegationer vid FN, WTO och andra multilaterala organisationer träffades i slutet av januari på EU-representationen. Foto: Sveriges EU-representation

  Hur kan Sverige verka för att EU och multilaterala organisationer ska samverka bättre och tillsammans göra största möjliga skillnad inom de prioriterade områdena mänskliga rättigheter, demokrati, fattigdomsbekämpning, klimat, fred, säkerhet och handel? Det var den övergripande fråga som svenska ambassadörer på olika platser i världen tog sig an vid ett möte i Bryssel i slutet av januari.

 • Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

  Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
  Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

  Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Twitter

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert
Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert för regeringens talan i förhandlingarna i Bryssel om EU:s långtidsbudget. Här reflekterar de över sitt inte helt enkla uppdrag att se till att förhandlingarna går i den riktning regeringen önskar. Foto: Sveriges EU-representation

De förhandlar om EU:s långtidsbudget

Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

EU-flaggan framför en park.
EU:s klimatstrategi. Foto: EU-representationen

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Charlotte dos Santos Pruth
Charlotte dos Santos Pruth från Kvinna till kvinna presenterade, tillsammans med flera andra organisationer, rapporten Listen to Her om hur konflikter påverkar kvinnor. Foto: EU-representationen

Fredsskapande arbete i södra Kaukasus

Olika sätt att stärka kvinnors rättigheter och arbeta fredsskapande i konfliktzoner var genomgående teman när Kvinna till kvinna och flera andra organisationer vittnade om sitt arbete i södra Kaukasus, på ett möte som Sveriges EU-representation kallat samman. En organisation berättade hur de arbetar med att informera unga kvinnor om deras rättigheter, en annan om hur de arbetar med att bekämpa stereotyper med dialogmöten.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 93 träffar.

 • Framgångsrik integration kräver starkare ledarskap

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson efterlyste ett starkare och ett mer gemensamt EU-engagemang i integrationsfrågan när hon talade på konferensen "State of Europe: People Power Change - Navigating the new era” 12 oktober.

 • Svensk jämställdhet i topp

  Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU. När årets ranking presenterades var barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att kunna erbjuda flickor och pojkar och kvinnor och män EU:s mest jämställda möjligheter.

 • Seminarium om desinformation på EU-representationen

  På bara några års tid har “post-truth”, “fake-news” och “trollfabriker” blivit ord som används för att beskriva vår samtid. EU-representationen bjöd 19 september in experter från ett antal sakområden och från många länder för att träffa experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens medieråd och East StratCom Taskforce.

 • En intensiv period för EU:s utrikespolitik

  Anna Jardfelt har under tre år drivit regeringens linje i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP. I september lämnar hon jobbet för att bli Sveriges ambassadör i Kenya, eller som hon själv säger, “då lämnar jag förhandlingsrummet för att kliva ut i verkligheten.” Här gör Anna Jardfelt några nedslag i en händelserik period för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

 • Ordförandeskapsprogram och stärkt kapitalmarknad på Ekofins julimöte

  När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar sammanträder inom ramen för Ekofinrådet står bland annat EU:s kapitalmarknad och åtgärder mot dåliga lån och skatteflykt på dagordningen. Mötet 11 juli är det första Ekofinmötet under estniskt ordförandeskap.

 • Gemensamt asylsystem i fokus när migrationsminister Morgan Johansson talade i Bryssel

  Det råder fortfarande stor oenighet bland EU:s medlemsländer om hur ett nytt gemensamt asylsystem ska utformas. Men migranter fortsätter att komma över Medelhavet och det är inte hållbart att enbart ett fåtal länder tar ett stort ansvar på migrationsområdet. Det var budskapet när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talade på en högnivåkonferens om asyl- och migrationspolitik i Europaparlamentet 21 juni.

 • Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i European Development Days

  Under European Development Days, EDD, träffas människor i ledande positioner från hela världen för att utbyta idéer och få ta del av nya innovationer som kan förbättra och effektivisera det internationella biståndet. Från Sverige deltog Ulrika Modéer, statssekreterare vid utrikesdepartementet.

 • Regeringens årsbok om EU:s verksamhet 2016

  Är du intresserad av EU? Är du lärare eller ska du kanske skriva uppsats i ett ämne som berörs av EU-samarbetet? Då kan regeringens årsrapport om EU:s verksamhet vara en användbar ingång för dig.

 • Experter på mänskliga rättigheter i Ryssland talade på EU-representationen

  Situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland följs noggrant av EU. Den första juni gästades Sveriges EU-representation av experter från Human Rights Watch, Public Verdict Foundation and Amnesty International som gav sin bild av läget.

 • Helene Hellmark Knutsson talade för kvinnliga rektorer

  Situationen vid högskolor och universitet utmanar med en låg en andel kvinnor i ledande positioner både i Sverige och i Europa. Detta var temat när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talade i Bryssel.