EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Lars Danielsson
  - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. Foto: Hani Kanaftchian Photography

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Starka multilaterala samarbeten behövs för resultat i fält

  Chefer för svenska delegationer vid multilaterala organisationer
  Hur Sverige kan arbeta för att EU ska fortsätta att vara en garant för den multilaterala världsordningen och för att de multilaterala organisationerna får bästa möjliga förutsättningar att leverera i fält, var frågeställningen när chefer för svenska delegationer vid FN, WTO och andra multilaterala organisationer träffades i slutet av januari på EU-representationen. Foto: Sveriges EU-representation

  Hur kan Sverige verka för att EU och multilaterala organisationer ska samverka bättre och tillsammans göra största möjliga skillnad inom de prioriterade områdena mänskliga rättigheter, demokrati, fattigdomsbekämpning, klimat, fred, säkerhet och handel? Det var den övergripande fråga som svenska ambassadörer på olika platser i världen tog sig an vid ett möte i Bryssel i slutet av januari.

 • Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

  Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
  Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

  Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Twitter

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert
Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert för regeringens talan i förhandlingarna i Bryssel om EU:s långtidsbudget. Här reflekterar de över sitt inte helt enkla uppdrag att se till att förhandlingarna går i den riktning regeringen önskar. Foto: Sveriges EU-representation

De förhandlar om EU:s långtidsbudget

Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

EU-flaggan framför en park.
EU:s klimatstrategi. Foto: EU-representationen

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Charlotte dos Santos Pruth
Charlotte dos Santos Pruth från Kvinna till kvinna presenterade, tillsammans med flera andra organisationer, rapporten Listen to Her om hur konflikter påverkar kvinnor. Foto: EU-representationen

Fredsskapande arbete i södra Kaukasus

Olika sätt att stärka kvinnors rättigheter och arbeta fredsskapande i konfliktzoner var genomgående teman när Kvinna till kvinna och flera andra organisationer vittnade om sitt arbete i södra Kaukasus, på ett möte som Sveriges EU-representation kallat samman. En organisation berättade hur de arbetar med att informera unga kvinnor om deras rättigheter, en annan om hur de arbetar med att bekämpa stereotyper med dialogmöten.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 93 träffar.