EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Civila samhället – en aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning

  Talare på seminariet
  Företrädare för det civila samhället, för Sida och EU-kommissionen delade med sig av erfarenheter vid seminariet. Karin Fällman, chef på Sida för stöd till civila samhället Marlene Holzner, chef för civila samhället, EU-kommissionens utvecklingssamarbete, DEVCO, Sascha Gabizon, direktör, organisationen Women Engage for a Common Future, Alan AtKisson, chef för Sidas avdelning för partnerskap och innovation Hans Lind, senior rådgivare på organisationen We Effect Foto: Sveriges EU-representation

  Hur ett bra stöd till det civila samhället ser ut var temat för ett seminarium som Sveriges EU-representation i Bryssel stod värd för den 4 mars. Erfarenheter, möjligheter och nya planer för att stötta det civila samhället stod i fokus. Seminariet var det första i en serie om tre som EU-representationen lanserar inom ramen för regeringens demokratisatsning.

 • Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

  Lars Danielsson, EU-ambassadör och chef för Sveriges EU-representation i Bryssel
  - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. Foto: Hani Kanaftchian Photography

  Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Twitter

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert
Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert för regeringens talan i förhandlingarna i Bryssel om EU:s långtidsbudget. Här reflekterar de över sitt inte helt enkla uppdrag att se till att förhandlingarna går i den riktning regeringen önskar. Foto: Sveriges EU-representation

De förhandlar om EU:s långtidsbudget

Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

EU-flaggan framför en park.
EU:s klimatstrategi. Foto: EU-representationen

EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 94 träffar.