EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • En bredare roll för EU:s utbildningspolitik: rapport från Bryssel

  Åsa Petri och utbildningsminister Anna Ekström
  - Under mina fem år i Bryssel har tonläget i EU:s gemensamma utbildningspolitik förändrats. Det har varit oerhört lärorika och roliga år, säger Åsa Petri som har arbetat på uppdrag av regeringen i Bryssel med att förhandla om EU:s gemensamma utbildningspolitik. I jobbet ingår också att tillhandahålla expertis vid ministermöten. Bilden är från utbildningsministrarnas möte i maj 2019. Utbildningsminister Anna Ekström syns i bakgrunden. Foto: Sveriges EU-representation

  Terroristattentat, ett uppmärksammat president-tal och det sociala toppmötet i Göteborg har satt prägel på EU:s utbildningssamarbete. Här summerar Utbildningsdepartementets Åsa Petri utvecklingen som tagit en lite annan färdriktning än den såg ut att göra när hon började jobba som regeringens förhandlare i Bryssel för fem år sedan.

 • Carin Jämtin deltog i EU:s utvecklingsmässa

  European Development Days är en utvecklingsmässa som EU-kommissionen organiserar årligen sedan 2006. Årets tema var att “synliggöra ojämlikheter: Att bygga en värld som inkluderar alla”.

 • Sverige i täten för omställning till ett fossilfritt Europa 2050

  Tre seminarietalare
  Åke Iverfeldt, chef för forskningsstiftelsen Mistra, Anna Kramers, forskare vid KTH och chef för forskningsprojektet Mistra SAMS och Lars Zetterberg, expert vid Svenska miljöinstitutet och chef för forskningsprojektet Mistra Carbon Exit. Foto: Sveriges EU-representation

  Vad krävs för att EU ska nå nettonollutsläpp av klimatgaser 2050? Svaren på den frågan stod i fokus på ett seminarium på Sveriges EU-representation 4 juni där bland annat svenska experter och industriföreträdare deltog.

 • EU:s långsiktiga klimatstrategi

  EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

 • De förhandlar om EU:s långtidsbudget

  Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

EU-representationen på LinkedIn

Aktuellt

Anna-Charlotta Erikson
- För vetgiriga och samhällsintresserade gymnasieungdomar är ett Brysselbesök verkligen att rekommendera. Det händer också att klasser i årskurs nio kommer hit och de är självklart också välkomna, säger Charlotta Erikson som här har gymnasieklasser från Vellinge och Karlskrona på besök. Foto: EU-representationen

Sveriges EU-representation välkomnar besöksgrupper

EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och regeringens förlängda arm i Bryssel. Vad innebär det i praktiken och vad gör egentligen de 120 personer som arbetar på representationen? Över 100 besöksgrupper tar varje år chansen att på plats få svar på den och många andra frågor om EU.

Att noggrant följa utvecklingen i Ryssland för mänskliga rättigheter är en viktig del i EU:s arbete med relationerna till länderna österut. Från vänster ses Elena Sjashova, Citizens’ Watch och Anna Dobrovolskaja, Memorial. Från Civil Rights Defenders ses Tommaso Nodari, ansvarig för Brysselkontoret och organisationschef Anders Pettersson.
Att noggrant följa utvecklingen i Ryssland för mänskliga rättigheter är en viktig del i EU:s arbete med relationerna till länderna österut. Från vänster ses Elena Sjashova, Citizens’ Watch och Anna Dobrovolskaja, Memorial. Från Civil Rights Defenders ses Tommaso Nodari, ansvarig för Brysselkontoret och organisationschef Anders Pettersson. Foto: EU-representationen

Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland fortsätter att försämras

Den 20 februari hade Sveriges EU-representation i samarbete med Civil Rights Defenders ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder. Syftet var att gå igenom både det människorättsliga läget med fokus på situationen för HBTQ-personer i Ryssland och att diskutera stöttande insatser från EU.

Carin Jämtin och Johannes Oljelund
Carin Jämtin, Sidas generaldirektör och Johannes Oljelund, UD:s utrikesråd med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, var två av talarna när ett hundratal experter inom bistånd och utveckling samlades i Bryssel 23-24 oktober. Foto: EU-representationen

Sverige vässar sin redan starka roll i utvecklingsfrågorna

Erfarenheter och tydliga politiska prioriteringar gör Sveriges röst stark när EU-länderna tillsammans formar och genomför EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. Hur relationen till EU kan stärkas ytterligare och biståndets genomslag förbättras var de övergripande frågorna när experter på området samlades på EU-representationen 23-24 oktober.

Mer om representationen

Prenumerera

Totalt 87 träffar.

 • En bredare roll för EU:s utbildningspolitik: rapport från Bryssel

  Terroristattentat, ett uppmärksammat president-tal och det sociala toppmötet i Göteborg har satt prägel på EU:s utbildningssamarbete. Här summerar Utbildningsdepartementets Åsa Petri utvecklingen som tagit en lite annan färdriktning än den såg ut att göra när hon började jobba som regeringens förhandlare i Bryssel för fem år sedan.

 • Sverige i täten för omställning till ett fossilfritt Europa 2050

  Vad krävs för att EU ska nå nettonollutsläpp av klimatgaser 2050? Svaren på den frågan stod i fokus på ett seminarium på Sveriges EU-representation 4 juni där bland annat svenska experter och industriföreträdare deltog.

 • EU:s långsiktiga klimatstrategi

  EU:s långsiktiga klimatstrategi är en av de allra viktigaste frågorna för regeringen i EU-samarbetet just nu. I förhandlingarna driver regeringen att strategin ska vara ambitiös och vara klar tidigt under år 2020.

 • De förhandlar om EU:s långtidsbudget

  Modern, tydligare och enklare var några av de ledord som EU-kommissionen använde när förslaget till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 lades fram i maj 2018. Nu har förhandlingarna kommit en bit på väg. Anna Zeidler och Cornelius Raapke-Eckert på Sveriges EU-representation är regeringens förhandlare och är insatta i läget.

 • Sveriges EU-representation välkomnar besöksgrupper

  EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och regeringens förlängda arm i Bryssel. Vad innebär det i praktiken och vad gör egentligen de 120 personer som arbetar på representationen? Över 100 besöksgrupper tar varje år chansen att på plats få svar på den och många andra frågor om EU.

 • Ministrar ska diskutera energisektors roll i klimatstrategin

  När energiminister Anders Ygeman träffar sina EU-kollegor den 4 mars ska de diskutera hur energisektorn kan bidra till EU:s långsiktiga klimatstrategi. Energiministrarna ska också besluta om däckmärkning.

 • Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland fortsätter att försämras

  Den 20 februari hade Sveriges EU-representation i samarbete med Civil Rights Defenders ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder. Syftet var att gå igenom både det människorättsliga läget med fokus på situationen för HBTQ-personer i Ryssland och att diskutera stöttande insatser från EU.

 • Att söka jobb i EU:s förvaltning: Frågor och svar

  Sedan i oktober 2018 arbetar Nataša Bošković och Victoria Frelén med att få fler svenskar att välja en karriär i EU:s institutioner. Sverige har snart varit EU-medlem i 25 år. Trots det så tänker de flesta svenskar inte på EU:s institutioner som potentiella arbetsplatser.

 • Nytt Erasmus-program ger fler möjligheter

  Utbildnings- och ungdomsministrarna som träffades i Bryssel 26 november behandlade Erasmus för perioden 2021-2027. Kulturministrarna träffades 27 november och diskuterade bland annat om mediernas roll för att stärka motståndet mot desinformation.

 • Svenskarna i EU:s institutioner ska bli fler

  EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och de flesta svenska lagar som stiftas är ett direkt resultat av EU-samarbetet. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt att Sverige är välrepresenterat i EU. Här berättar Nataša Bošković och Victoria Frelén om uppdraget att få in fler svenskar i EU:s institutioner.