Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Statsministern deltog i videomöte om corona med Europeiska rådet

  Statsminister Stefan Löfven håller en presskonferens efter ett EU-toppmöte i Bryssel.
  Fullt fokus är på coronapandemin när Stefan Löfven och EU:s övriga stats- och regeringschefer möts via video 29 oktober. (Bilden är från ett tidigare tillfälle). Sveriges EU-representation.

  Statsminister Stefan Löfven och övriga EU-länders ledare möttes digitalt den 29 oktober för att och diskuterade coronapandemin. Bland annat pratade man om behovet av att stärka de kollektiva insatserna för att bekämpa pandemin.

  Samma dag samrådde EU-nämnden med regeringen via Skype inför videomötet i kretsen av stats- och regeringschefer senare samma dag. Från regeringen deltog EU-minister Hans Dahlgren.

 • EU-kommissionen vill värna den svenska modellen

  EU-kommissionen presenterade idag ett förslag till ramverk om skäliga minimilöner för EU:s medlemsstater. Regeringen ställer sig positiv till att förslaget inte ska medföra krav för Sverige att införa lagstadgade minimilöner eller att allmängiltigförklara kollektivavtal.

 • Världshälsoorganisationen i fokus på ministermöte

  Bild på Tobias Lundin Gerdås
  Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås deltar på mötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  (Ny version) När EU:s hälsoministrar träffas i en informell videokonferens den 30 oktober ska de diskutera förslag om EU:s roll i arbetet att stärka Världshälsoorganisationen.

 • Sverige öppnar generalkonsulat i Bryssel

  Den 2 november öppnar Sverige ett generalkonsulat i Bryssel. Generalkonsulatets fokus är konsulär verksamhet, inklusive att säkerställa god beredskap för att bistå enskilda vid kris- eller katastrofsituationer. Svenskar erbjuds bl.a. möjlighet att hämta sitt pass liksom att ansöka om ett provisoriskt pass. För ansökan om svenskt ordinarie pass hänvisas även fortsättningsvis till andra utlandsmyndigheter eller polisen i Sverige.

State of the Union 2020

I sitt tal om tillståndet i Europeiska unionen den 16 september lade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram sin vision om ett EU som går stärkt ur pandemin och visar vägen till ny livskraft. I länken nedan kan du ta del av hela talet.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Brexit

Här beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit och förhandlingen om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Här hittar du information om EU:s långtidsbudget.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4554 träffar.