Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Investeringar i forskning på EU-möte

  Pressbild på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Under videomötet 27 november kommer EU:s forskningsministrar att diskutera investeringar i forskning och utveckling. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige.

 • Digital pressbriefing med Hans Dahlgren om arbetet i EU med anledning av coronapandemin

  Onsdagen den 25 november höll EU-minister Hans Dahlgren en digital pressbriefing om arbetet med aktuella frågor i Europeiska Unionen med anledning av coronapandemin..

 • Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin med CureVac

  Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från CureVac. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning.

 • Coronasamordning på EU-toppmöte

  Statsminister Stefan Löfven sitter vid en kamera och skärm med flaggor i bakgrunden under ett videomöte.
  Statsminister Stefan Löfven deltog i videomötet med Europeiska rådet den 19 november. Foto: Regeringskansliet

  Samordning av krisarbete och fördelning av vaccin var två frågor som statsminister Stefan Löfven diskuterade när han träffade övriga EU-ledare i ett videomöte den 19 november. Stats- och regeringscheferna tog även upp förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

  Den 24 november återrapporterade statsminister Stefan Löfven från Europeiska rådets möte i EU-nämnden vars möte går att se i efterhand via länken nedan.

State of the Union 2020

I sitt tal om tillståndet i Europeiska unionen den 16 september lade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram sin vision om ett EU som går stärkt ur pandemin och visar vägen till ny livskraft. I länken nedan kan du ta del av hela talet.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Brexit

Här beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit och förhandlingen om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Här hittar du information om EU:s långtidsbudget.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4629 träffar.