Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Beredskapsplan för godstransporter i EU på videomöte

  Tomas Eneroth vid en pressträff 12 juni.
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i ett informellt videokonferensmöte med EU:s transportministrar 28 september. Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Måndag 28 september deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett informellt videomöte med EU:s transportministrar. Mot bakgrund av coronautbrottet ska ministrarna diskutera en beredskapsplan för den europeiska godstransportsektorn.

 • Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren intervjuas framför ministerrådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel
  EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på ministermöte i Bryssel 22 september. På mötet följdes pågående förhandlingar med Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget upp. Förhandlingarna om EU:s framtida relationer med Storbritannien och utvecklingen av rättsstatens principer i Polen och Ungern togs också upp. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens principer var några av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22 september. EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet.

 • EU:s lager för medicinsk skyddsutrustning etableras i Sverige

  Sverige är genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning.

  Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s civilskyddsmekanism och dess operativa kapacitet, rescEU. Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande covid-19 pandemi.

 • Sverige deltar i den globala upphandlingsmekanismen för covid-19-vaccin

  För att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av kommande vaccin mot covid-19 mellan världens länder har Världshälsoorganisationen WHO och vaccinsamarbetet GAVI lanserat en mekanism kallad COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access). Sverige kommer att delta i COVAX, tillsammans med EU-kommissionen och övriga medlemsländer.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

State of the Union 2020

I sitt tal om tillståndet i Europeiska unionen den 16 september lade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram sin vision om ett EU som går stärkt ur pandemin och visar vägen till ny livskraft. I länken nedan kan du ta del av hela talet.

Brexit

Här beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit och förhandlingen om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4473 träffar.