Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • EU-ministrar diskuterar EU:s långtidsbudget inför budgettoppmöte

  Hans Dahlgren och Tytti Tuppurainen
  EU-minister Hans Dahlgren i samtal med Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen. På allmänna rådets möte 17 februari ska de diskutera EU:s kommande långtidsbudget med EU-kollegorna. Foto: Europeiska unionens råd

  När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU:s medlemsländer 17 februari ska de diskutera ett förslag om EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027. Diskussionen är en förberedelse inför det extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget 20 februari.

 • Coronaviruset på extrainsatt hälsoråd

  Lena Hallengren i samtal med journalister från ett tidigare rådsmöte.
  Lena Hallengren i samtal med journalister från ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

  Hälsoministrarna träffas i Bryssel 13 februari för att diskutera coronaviruset och det fortsatta samarbetet inom hälso- och sjukvården i EU.

 • EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

  • Hans Dahlgren i ett klassrum

   EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg.

   Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

  • EU-minister Hans Dahlgren vid ett bord tillsammans med några elever

   EU-minister Hans Dahlgren på besök i Gävle.

   Foto: Lise Johansson Kalén/Regeringskansliet

  Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Vet de hur EU påverkar deras vardag och känner de att de kan påverka de förordningar och direktiv som beslutas om i Bryssel? För att ta reda på detta, besöker EU-minister Hans Dahlgren under året skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige. EU-ministern hoppas även att få med sig ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

EU:s långtidsbudget

Här hittar du information om EU:s fleråriga budgetram (MFF) för åren 2021 till 2027.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4154 träffar.