Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Gröna given och EU:s planeringstermin på årets första Ekofin

  Max Elger
  Statssekreterare Max Elger företräder Sverige i Eurogruppen den 20 januari och i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 21 januari. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts inom ramen för Ekofin-rådet 21 januari. Det kroatiska ordförandeskapet inleder mötet med att presentera Ekofins arbetsprogram för det närmaste halvåret. På dagordningen står också den europeiska gröna given, EU:s planeringstermin och beskattning av digitala tjänster.

 • Kroatien ordförande i ministerrådet

  Foto: Europeiska unionen

  Var sjätte månad roterar ordförandeskapet i ministerrådet. Under halvåret 1 januari – 30 juni 2020 är det Kroatien som är ordförande. Det är landets första ordförandeskap sedan det blev medlem i EU 2013. På rådets webbplats hittar du mer information om det roterande ordförandeskapet.

EU:s långtidsbudget

Här hittar du information om EU:s fleråriga budgetram (MFF) för åren 2021 till 2027.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4098 träffar.