Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Topposter och framtidsfrågor på EU-toppmöte

  Statsminister Stefan Löfven
  Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på EU-toppmötet 20-21 juni. EU:s strategiska dagordning för 2019-2024, klimat, EU:s fleråriga budgetram och de topposter som ska tillsättas under de närmaste månaderna är några av frågorna när EU-ländernas stats- och regeringschefer möts. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s strategiska dagordning för den kommande mandatperioden, långtidsbudgeten, utnämning av flera topposter inom EU och utrikesfrågor är frågor på stats- och regeringschefernas dagordning när de möts i Bryssel för ett traditionellt midsommartoppmöte 20–21 juni.

 • Sverige röstade nej till en kompromiss om den Europeiska havs- och fiskerifonden

  När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möttes 18 juni röstade Sverige nej till ett kompromissförslag om den Europeiska havs- och fiskerifonden. Ministrarna hade en förberedande diskussion inför höstens förhandlingar om fisket 2020. Ministrarna gick också igenom läget i förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

 • Utvidgningen och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte

  Hand Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juni. Mötet handlade bland annat om EU:s budgetram för 2021-2027 och huruvida EU ska inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s långtidsbudget och utvidgningen av EU var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina ministerkollegor från andra EU-länder 18 juni. EU-ministrarna förberedde även nästa möte i Europeiska rådet.

 • EU:s globala strategi och arbetsmetoder på EU:s utrikesråd

  Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och fredsprocessen i Mellanöstern var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina utrikesministerkollegor 17 juni. Tillsammans med försvarsministrarna gjorde utrikesministrarna också en genomlysning av EU:s globala strategi.

 • Diskriminering och säte för den europeiska arbetsmyndigheten på EU-möte

  Förbud mot diskriminering och beslut om var den europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte var några av de frågor som EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård diskuterade i Luxemburg den 13–14 juni.

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

Kommenterade dagordningar

Inför ett möte i Europeiska unionens råd överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Den kommenterade dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets samtliga dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehållssidan
Sverige i EU:s twittersida. Foto: Regeringskansliet

Följ Sverige i EU på Twitter

På Twitterkontot Sverige i EU kommunicerar Regeringskansliet om regeringens arbete inom EU. Inläggen hjälper dig att hitta information om toppmöten, ministermöten och andra aktuella händelser och frågor inom EU-området.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3766 träffar.