Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Statsministern redogjorde för regeringens EU-deklaration i riksdagen

  Stefan Löfven står i talarstolen inne i riksdagens kammare.
  Statsminister Stefan Löfven redogör för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

  Onsdag den 13 november redogjorde statsminister Stefan Löfven för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. I dag är det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

 • EU:s jordbrukspolitik: miljö, klimat och övergångsregler

  Jennie Nilsson
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 18 november för att framför allt diskutera förutsättningarna för att höja miljö- och klimatambitionerna i EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 . Foto: Sverige EU-representation

  EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts den 18 november för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Mötet kommer att handla om miljö- och klimatfrågor och om regler för övergången mellan den gamla och den nya politiken.

 • Pesco, insatser och träningsmissioner på EU-möte

  EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s permanenta strukturerade samarbete på försvarsområdet, insatser och träningsmissioner och samarbetet mellan EU och Nato när de träffades 12 november i Bryssel.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3977 träffar.