Det demokratiska systemet i Sverige

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen som hålls vart fjärde år. Då har landets alla röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representeras i riksdag, landsting och kommuner.