Så styrs Sverige

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter till riksdagen i riksdagsvalet vart fjärde år. Riksdagen utser en statsminister och det är statsministern som får i uppdrag att bilda en regering.

Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat. Regeringen tar också initiativ till nya lagar och ändrar i befintliga lagar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 220 andra statliga myndigheter.