Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 april 2017 kl. 17.00.