Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning Diarienummer: I2020/02240/DF

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 5 december 2019 med uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning och Lantmäteriet att tillsammans undersöka möjligheten att använda ny teknik för att utveckla automatiserade arbetsrutiner, ärendeprocesser och beslutsfattande (I2019/03237/DF) ska uppdraget redovisas senast den 15 december 2020 till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet).

Ursprungligt uppdrag: