Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland Diarienummer: I2020/02003/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera alternativa modeller för den framtida statligt upphandlade färjetrafiken till Gotland. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2021.

Ladda ner: