Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete att utarbeta underlag för en bedömning av FN:s program UN-Habitat Diarienummer: Fi2020/02881/SPN

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i uppdrag att utarbeta ett underlag för en bedömning av UN-Habitat, FN:s program för boende och bebyggelse.

Underlaget ska bl.a. innehålla en bedömning av organisationens relevans, effektivitet och resultat. Underlaget ska även inkludera en bedömning av organisationens kapacitet att implementera pågående FN-reformer och en bedömning av organisationens finansiella situation. Underlaget bör baseras på befintliga källor.

Vid utförandet av uppdraget ska Sida föra en dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och samråda med svenska ambassaden i Nairobi.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 30 november 2020.