Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet Diarienummer: N2020/00358/DL

Publicerad

Regeringen beslutar, i enlighet med Livsmedelsverkets framställning, att förlänga tiden för redovisning av uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 december 2022.