Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga aktiv medverkan till bosättning i annan kommun

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner och andra aktörer aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun, och lämna förslag på möjliga inriktningar för åtgärder som skulle vara verkningsfulla för att motverka problematiken på området.

Statskontoret ska senast den 1 september 2020 till regeringen (Finans­departementet) redovisa den del av uppdraget som avser att kartlägga och definiera sådan aktiv medverkan som anges ovan. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 15 november 2020 till regeringen.

Förläng tid för redovisning

Med anledning av den rådande situationen redovisas hela uppdraget den 15 november.