Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av minst två standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen.

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari 2021 och slutredovisas senast den 31 januari 2022 till regeringen (Finansdepartementet). Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska löpande informeras om genomförandet av uppdraget.