Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att beskriva riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar Diarienummer: S2020/00213/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården framför patienter som får offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Om det är möjligt ska myndigheten också undersöka om detta sker.

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020.