Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång Diarienummer: I2019/02843/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara nationell samordnare i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång).

Ladda ner: