Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att göra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus Diarienummer: Ku2019/02100/KO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

Ladda ner:

Analysen ska

  • belysa om regeringens styrning av det statliga bidraget är ändamålsenlig,
  • beskriva hur Stiftelsen Dansens Hus fullgör sitt uppdrag enligt
    regeringens riktlinjer för det statliga bidraget, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att
    Stiftelsen Dansens Hus ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver.