Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027 Diarienummer: I2019/01685/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en förstudie inför ett eventuellt etablerande av digitala innovationshubbar, enligt Europeiska kommissionens förslag om inrättandet av Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027(COM[2018]434) (nedan kallat Programmet). Förstudien ska utgå från att kostnader för ett etablerande av digitala innovationshubbar hanteras inom befintliga anslagsramar.

Ladda ner: