Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Tillväxtverket om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra en nationell kartläggning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling.
Kartläggningen bör vara inriktad på att ta fram en nuläges bild av befintliga turism-och rekreationsleder, öka kunskaperna om vad som utmärker framgångsrika cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas i hela landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 10 januari 2018.