Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia gällande utställningen Vi är romer Diarienummer: Ku2017/01194/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att genom samordning och finansiering i förmedlingen av utställningen Vi är romer bidra till romskt medskapande. I uppdraget ingår bl.a. att säkerställa att pedagoger eller sakkunniga med romsk språk- och kulturkompetens medverkar i arbetet med utställningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med romska sakkunniga.

Ladda ner: