Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering Diarienummer: ku2017/01054/DISK

Publicerad

Statskontoret ges i uppdrag att utvärdera styrningen av regeringens strategi för romsk inkludering. Statskontoret ska analysera om strukturen för den statliga styrningen har varit ändamålsenlig och på ett effektivt sätt bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2018.

Ladda ner:

Fem år har gått sedan regeringen beslutade om en strategi för romsk inkludering 2012–2032. Ett tiotal myndigheter, ett tjugotal kommuner och ett stort antal romska organisationer och företrädare har på olika sätt involverats i genomförandet av strategin sedan 2012. Det är viktigt att följa upp om den struktur som byggts upp för styrning på ett effektivt sätt bidrar till strategins övergripande mål.