Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens Diarienummer: Ku2016/00995/DISK

Publicerad

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i samverkan med Socialstyrelsen se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig 2016–2019 för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Skolverket ska särskilt ansvara för överenskommelse med lämplig leverantör för utbildningen och för de delar som rör förskola, förskoleklass och skola. Socialstyrelsen ska särskilt ansvara för de delar i utbildningen som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska slutredovisas 2020.

Genväg

Kommuner och landsting erbjuds möjligheten att ansöka om bidrag för att ge brobyggare inom området förskola, skola, social omsorg och hälsa högskoleutbildning enligt nedan.