Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2015 2016 2017 2018 2019
Statsrådsberedningen 180 188 196 203 219
Arbetsmarknadsdepartementet 123 142 155 154 184
Finansdepartementet 510 533 574 582 610
Försvarsdepartementet 152 161 172 174 172
Infrastrukturdepartementet - - - - 152

Justitiedepartementet

394 429 446 480 420

Kulturdepartementet

150 147 158 144 140

Miljödepartementet

218 219 207 227 222

 Näringsdepartementet

523 517 554 542 386

 Socialdepartementet

253 269 299 298 277

 Utbildningsdepartementet 

207 221 232 229 209

 Utrikesdepartementet

2 673 2 727 2 936 2 942 3 060

Förvaltningsavdelningen

664 658 691 739 741
Gemensamt* 787 880 862 990 941
Regeringskansliet 6 834 7 091 7 482 7 654 7 733

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2015 2016 2017 2018   2019
Kostnader för personal* 4 696 4 972 5 280  5 423 5 416
Kostnader för lokaler 1 411 1 431 1 463  1 549 1 606
Övriga driftkostnader 936 924 957 982 999
Finansiella kostnader 48 31 46  24 28
Amortering** 256 261 251 241 278
Intäkter -513

-528

-515

-565

-594

Utfall 6 834 7 091 7 482 7 654 7 733

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2018. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2018.