Budget för Regeringskansliet

Uppdaterad

Regeringskansliet är underställt samma budgetdisciplin och samma effektivitetskrav som övriga statsförvaltningen. Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 2019 var cirka 7 894 miljoner kronor.

Regeringskansliets förvaltningsanslag täcker bland annat kostnader för personal och lokalhyror samt övriga driftskostnader.