Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

    Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

  • Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler

    I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på kurser och kurspaket (korta utbildningar) inom yrkeshögskolan ska förstärkas för att tillgodose behovet av omställning på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd ska tillföras för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera redan i år. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) planerar att öppna en extra ansökningsomgång för kurserna och kurspaketen inom kort.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 537 träffar.