En äldre man och äldre kvinna med personal mellan sig
Foto:Folio

Trygghet och livskvalitet för äldre

En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.
Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till långsiktigt tryggare och högre framtida pensioner.

  • Lena Hallengren om satsningar på äldreomsorgen

    I filmen berättar äldreminister Lena Hallengren om insatser för äldreomsorgen åren 2015-2018. Regeringen har bland annat satsat 7 miljarder för ökad bemanning i äldreomsorgen, det ska bli lättare att få hemtjänst, en demensstrategi har tagits fram och det finns nu investeringsstöd för bostäder för äldre.

Aktuellt inom Trygghet och livskvalitet för äldre

Några äldre personer spelar boule.
Foto: Folio Foto:Folio

Insatser för pensionärer 2015-2018

Regeringen har under mandatperioden 2014-2018 gjort flera insatser för att förbättra pensionärers välfärd och ekonomiska situation. Bostadstillägget och tandvårdsbidraget har höjts, inkomstskatten för personer över 65 år har sänkts och satsningar har gjorts för fler anställda i välfärden. I Pensionsgruppen har en blocköverskridande överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner gjorts.

Foto: Folio Bildbyrå / Jyrki Komulainen

Sverige ska vara ett bra land att åldras i

Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till ekonomisk trygghet. De har genom ett långt yrkesliv bidragit till att bygga dagens välfärd och skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst ska tas bort. Dessutom - om välfärden inte fungerar går det inte bara ut över de äldre, utan även anhöriga drabbas. Regeringen har därför satsat på en trygg äldreomsorg med god kvalitet. Läs mer om regeringens insatser för äldre på temasidan Insatser för Sverige.

En äldre kvinna vid Ipaden får en kopp kaffe av en yngra man
Foto: Folio Foto: Folio

Framtidens äldreomsorg

Regeringen redogör i skrivelsen Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan för sin syn på äldreomsorgen i Sverige. I skrivelsen redovisas hur regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. I skrivelsen anges vilka områden som regeringen anser bör prioriteras under kommande mandatperiod.

Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende.
Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende. Foto: Jeppe Gustafsson TT

Demensstrategi med fokus på omsorg

Regeringen beslutade den 24 maj om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Regeringen vill verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga. – Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister Lena Hallengren

Konferensen Vem vill arbeta i äldreomsorgen?
Äldreminister Lena Hallengren inledningstalar på konferensen Vem vill arbeta i äldreomsorgen? Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nordisk konferens om vem som vill arbeta i äldreomsorgen

Konferensen ”Vem vill arbeta i äldreomsorgen” genomfördes fredagen den 20 april i Stockholm. Fokus på konferensen var personalen i äldreomsorgen och deras arbetsmiljö. Hur är förutsättningarna att göra ett bra arbete och hur kan arbetet göras mer attraktivt för att locka människor att vilja arbeta där.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Möte med pensionärskommittén

Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida