Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

 • Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

  Fotot visar ett arbete med ett järnvägsspår.
  Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

  Idag presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

 • Nya krav på laddinfrastruktur

  Foto på en bil som är kopplad till en laddningsstation.
  Goda möjligheter att ladda elfordon i närhet till hem och arbetsplatser är viktigt för att fler ska välja elfordon. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

  Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Foto på tangentbord med gröna växter.
Regeringen gav Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor med buss, tåg, flyg eller färja. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Enklare att göra smarta klimatval när resa ska väljas

Regeringen har en hög ambition när det gäller att ställa om transportsektorn och har genomfört en rad åtgärder för att skynda på omställningen. Men det ska också vara lätt för människor att agera klimatsmart, exempelvis i valet av resa.

Foto på avgångstavla
Trafikverket har även haft i uppdrag att titta på andra möjligheter som kan underlätta etableringen av nattåg till utlandet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Två regeringsuppdrag som ska göra det enklare att ta tåget ut i Europa slutredovisas

Det ska vara lätt att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför gav regeringen i juli förra året Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys skulle se över om det kan bli enklare att boka utlandsresor med tåg. Nu redovisas uppdragen.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Utredning om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik lämnas till regeringen

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Idag överlämnar utredaren slutbetänkandet till regeringen.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen möjliggör undantag från regler om kör- och vilotider

Regeringen möjliggör undantag från reglerna om kör- och vilotider, med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Regeringen har idag beslutat att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stödja sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande.

Foto från pressträffen med de tre deltagarna Tomas Eneroth, Emil Källström och Lena Erixon.
Vid pressträffen deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth, Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet och Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto på statsrådet Tomas Eneroth
Mötet ägde rum den 1 april. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte

- Kollektivtrafiken är viktig för samhället och vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Jag vill försäkra mig om att alla vet vad som nu gäller, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Foto på ett fartygsdäck med upprullade fiskenät.
Samtliga intygs giltighetstid förlängs därför sex månader från det datum då de annars skulle behövt förnyas. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regellättnader för sjöfarten

Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1554 träffar.