Torkan och värmen 2018

Den långvariga värmen och torkan påverkar många delar av samhället. Det har varit flera skogsbränder, jordbruket har drabbats hårt av torkan och grundvattennivåerna har sjunkit. De höga temperaturerna kan dessutom medföra hälsoproblem, särskilt hos äldre och sjuka. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och fattar nödvändiga beslut löpande. Regeringskansliet har kontinuerlig kontakt med ansvariga myndigheter.

Torkan och värmen 2018

Foto: Thomas Henriksson/TT

Vattennivåer och vattenförsörjning

Problemet med låga grundvattennivåer är inte permanent, men kan bli långvarigt eftersom det kräver riklig nederbörd för att återställa grundvattenmagasinen. Läs mer om arbetet med vattenförsörjning i samband med värmen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Här hittar du information om arbetet som rör människors hälsa och värmen.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lantbruket och torkan

Vårens och sommarens extrema torka har fått konsekvenser för det svenska lantbruket. Regeringen följer utvecklingen nära och fortsätter tillsammans med myndigheter och andra aktörer att hitta lösningar på de utmaningar som uppstår för att underlätta för lantbrukarna framöver.

Foto: Erik Simander/TT

Skogsbränder

Det har varit flera skogsbränder i landet och räddningstjänsten har genomfört storartade insatser för att skydda människor, egendomar, skog och samhällets funktionalitet. Här hittar du information om arbetet som berör skogsbränderna.

Innehåll om torkan och värmen 2018

Prenumerera

Totalt 78 träffar.