Spelpolitik

Området spelpolitik handlar om att förebygga spelberoende och att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Ansvariga för spelpolitik

Ansvarigt statsråd

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om spelpolitik

 • Ardalan Shekarabi presenterade nyhet om stärkt arbete mot olicensierat spel och matchfixning

  Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.

 • Förlängda åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

  Förslag om förlängd giltighetstid för den tillfälliga förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder har skickats ut på remiss. I promemorian föreslås att de skärpta kraven med anledning av covid-19 ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

  I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om spelpolitik

Prenumerera

Totalt 82 träffar.