Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

 • 10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

  (Ny version) Igår, den 12 maj, presenterade regeringen ett äldreomsorgslyft på sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal, kompletterar nu denna satsning med en överenskommelse om tillsvidareanställning på heltid.

  Teckenspråkstolkad version går att se i pressmeddelandet nedan.

 • Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag för att stärka principen om barnets bästa

  En särskild utredare ska se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Utredaren börjar sitt arbete den 30 april 2020 och ska lämna sina lagförslag senast den 26 februari 2021.

 • För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

  Foto: TT

  Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 1069 träffar.