Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Uppdaterad

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller ersättning för karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön. Se frågor och svar nedan.

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Förslagen presenterades den 7 maj. Se pressmeddelandet Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Vad innebär åtgärden om ersättning för karensavdrag?
Svar: Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Beloppet är 700 kr för alla och kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassan öppnade en e-tjänst den 7 april där ansökan görs. Regeringen har också aviserat att från 1 juni föreslås ersättningen höjas till 804 kr.

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Vad är syftet med ersättning för karensavdrag?
Svar: Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?
Svar: Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade.

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning?
Svar: Ersättningen söks hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Från och med när ska detta gälla?
Svar: Det ska gälla från och med den 11 mars. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Slopat krav på läkarintyg

Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod. 

Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. För mer information se Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden?
Svar: Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Från och med när ska detta gälla?
Svar: Det ska gälla från och med den 13 mars 2020 tills vidare.

Vad innebär det för den enskilde?
Svar: Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning.

Vad krävs av arbetsgivaren?
Svar: Arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Innebär förslaget ökade kostnader för arbetsgivarna?
Svar: Med start den 1 april tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Svar: Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

Mer information gällande slopat krav på intyg vid vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Sjuklön

Vad innebär åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?
Svar: Åtgärden innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner.

Vad är syftet med att staten tillfälligt tar över sjuklöneansvaret?
Svar: Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Vilka omfattas?
Svar: Alla arbetsgivare omfattas.

Omfattas egenföretagare?
Svar: Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Från och med när ska detta gälla?
Svar: Från och med den 1 april. Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.

Ytterligare information

Regeringen har den 19 mars lämnat förslag till riksdagen om förändringar i socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen vid extraordinära händelser i fredstid. Detta för att kunna genomföra ovan nämnda förslag om slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg och sjuklöneansvar.

Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag den 2 april. Regeringen utfärdade därefter förordningarna den 3 april. Beslutade förordningar kommer att tillämpas av ansvarig myndighet Försäkringskassan, som kan ge mer utförlig information.

Dela gärna informationen.
Listan på frågor och svar kommer att uppdateras.

För vidare frågor:
s.registrator@regeringskansliet.se