Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

 • Hearing om delbetänkandet Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

  Den 3 maj 2019 bjöd Socialdepartementet in till en hearing avseende delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” i den av regeringen tillsatta utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” (SOU 2019:2). Hearingen blev ett tillfälle för remissinstanser att lämna synpunkter på delbetänkandet, och gjorde det möjligt att samla in eventuella synpunkter som är av relevans för utredningens fortsatta arbete.

 • Ny generaldirektör och nytt regleringsbrev för Försäkringskassan

  Regeringen har i dag utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

 • Sverige och Japan undertecknar socialförsäkringsavtal

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade den 11 april ett socialförsäkringsavtal länderna emellan. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

© European union Källa: EC - Audiovisual Service Foto: Mauro Bottaro

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförs för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Foto: Regeringskansliet

Delegation för äldre arbetskraft

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Därför tillsätts nu en delegation för äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

Gruppbild
Statsrådet Annika Strandhäll, med ansvar för pensionerna, och pensionsgruppen. Bakre raden fr v Fredrik Lundh Sammeli (S), Mats Persson (L), Lars Gustafsson (KD) och Lars-Arne Staxäng (M). Nedre raden: Solveig Zander (C), Annika Strandhäll, Teresa Carvalho (S) och Rickard Persson (MP). Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Blocköverskridande överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner

Det är snart 20 år sedan det svenska pensionssystemet kom på plats. Under de senaste åren har systemet setts över och partierna som står bakom pensionssystemet har kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.

Illustration: Regeringskansliet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Regeringen och SKL är överens om att genom denna överenskommelse avsätta 1 326 000 000 kronor 2019 för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 623 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida