Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Regeringen vill förtydliga regler kring underhållsstödet

    En särskild utredare fick den 30 augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Regeringen beslutar nu att ge utredaren ett utökat uppdrag för att förtydliga reglerna kring när underhållsstöd lämnas.

  • Skillnader i pension mellan män och kvinnor

    Varför är det skillnader i pension mellan män och kvinnor? Skillnaderna beror på att kvinnor och män har olika stora inkomster under yrkeslivet. Pensionerna bestäms av livsinkomsten. Generellt sett har kvinnor lägre löner och arbetar oftare deltid än män. För att pensionsgapet ska minska måste jämställdheten under yrkeslivet öka.

Illustration: Regeringskansliet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiIiteringsprocess – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-­ och rehabiliteringsprocess 2020.

Foto: Pernille Tofte

Hållbara pensioner: Förbättrat grundskydd för pensionärer och ett successivt längre arbetsliv

Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Utredare presenterar förslag för tryggare sjukförsäkring

(Ny version, ny tid för pressträff) Fredag den 31 januari överlämnar regeringens särskilde utredare Claes Jansson delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Innehåll om socialförsäkringar

Prenumerera

Totalt 699 träffar.