Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

  • Med anledning av felaktig återgivelse i media om bensinskatten

    I den intervju som återges i Aftonbladet idag anges att finansminister Magdalena Andersson är säker på att bensinskatten kommer att höjas igen. Det är felaktigt.

    På frågan om bensinskatten kommer att höjas har finansministern svarat: ”Vi kommer att genomföra en grön skatteväxling på 15 miljarder, hur den kommer se ut, det vet vi inte än, det kommer vi att diskutera."

  • Aktuella skatteförslag 2019

    Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari. Här samlas information om aktuella skatteförslag som regeringen arbetar med.

Innehåll om skatt och tull

Prenumerera

Totalt 1153 träffar.