Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

 • Om den nya skatten på plastbärkassar

  • Idag förbrukar Sverige omkring 100 plastbärkassar per person och år. Till år 2025 ska förbrukningen minska till 40 bärkassar, enligt EU:s förpackningsdirektiv.

   Illustration: Regeringskansliet

  • Alla typer av plaster har påverkan på miljön vid nedskräpning och blir mikroplaster i naturen. Det gäller även så kallad nedbrytningsbar plast.

   Illustration: Regeringskansliet

  • Omkring 100 länder har på olika sätt infört begränsningar, avgifter, skatter eller förbud för att minska förbrukningen av plastbärkassar, enligt FN:s miljöprogram.

   illustration: Regeringskansliet

  Den 29 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att införa en skatt på plastbärkassar. Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar.

Innehåll om skatt och tull

Prenumerera

Totalt 1320 träffar.