Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

 • Beslut i EU möjliggör justering av tidsfrister i det nya regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare

  Den 1 juli träder det nya regelverket om rapporteringsplikt för bland annat skatterådgivare i kraft. På grund av utbrottet av det nya coronaviruset antog Europeiska rådet i dag ett direktiv som möjliggör för medlemsstaterna att justera vissa tidsfrister för när bland annat rapporteringen och utbytet av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska ske första gången. Regeringen bereder nu ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

 • Skatteförslag remitteras inför budgetförhandlingar i höst

  Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

  Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om skatt och tull

Prenumerera

Totalt 1403 träffar.