Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda de som är sjuka och utvecklingen av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. En behovsanpassad hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med hänsyn till den enskilda patientens behov.

Aktuellt om sjukvård

 • För att utveckla välfärden behövs ett starkt samhälle

  Socialminister Lena Hallengren berättar i en webbfilm om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.

 • Ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg

  Regeringen har i dag utsett Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon tillträder sin tjänst den 24 juni.

 • Ökad kunskap om suicidprevention och stöd till efterlevande

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid. Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska kunna stärkas.

 • 1,59 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

  Regeringen har beslutat att betala ut totalt 1,59 miljarder kronor till regionerna för ökad tillgänglighet inom mödra- och förlossningsvården samt insatser för kvinnors hälsa under 2019. Medlen betalas ut genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Vårbudgeten 2019: Regeringen tar krafttag för att korta vårdköerna

För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor för 2019. Det framgår av vårändringsbudgeten som regeringen lämnar till riksdagen den 10 april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Folio bildbyrå

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården

Syftet med den långsiktiga inriktningen för arbetet med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården ska utvecklas inför framtiden. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och ett antal långsiktiga mål för arbetet med en ännu längre tidshorisont.

Foto: Folio

Insatser för kvinnors hälsa

Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården föranleder flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor

Illustration: Gullers för Regeringskansliet

E-hälsa för en effektiv och modern socialtjänst och hälso- och sjukvård

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1701 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida