Regeringskansliets årsbok

Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som genomfördes i Regeringskansliet under det gångna året, både i text och statistik. Den ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän samt till andra myndigheter och organisationer.

Årsboken innehåller bland annat fakta om Regeringskansliet, Statsrådsberedningens verksamhet, departementens verksamhet, särskilda projekt och program,
Regeringskansliets interna utvecklingsarbete och Regeringskansliet i siffror – appendix.

Nedan presenteras ett urval av statistik från Regeringskansliets årsbok 2018.

Regeringskansliet i siffror 2018 - ett urval

Illustration: Regeringskansliet

264 propositioner och skrivelser

Under 2018 lämnade Regeringskansliet totalt 264 propositioner och skrivelser till riksdagen. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

2 113 lagar och förordningar

Under 2018 utfärdades totalt 2 113 lagar och förordningar. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

Cirka 4 700 tjänstgörande

Under 2018 fanns cirka 4 700 tjänstgörande i Regeringskansliet var ungefär 200 politiskt tillsatta. Under 2018 var den genomsnittliga anställningstiden i myndigheten 11 år och medelåldern var 46 år. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

5 262 beslutade regeringsärenden

Under 2018 beslutades totalt 5 262 regeringsärenden, både förvaltningsärenden och ärenden inom övriga huvudverksamheter som till exempel propositioner och skrivelser. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

217 myndigheter

Den 31 december 2018 fanns det 217 myndigheter som lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

310 interpellationssvar

Under 2018 lämnades 310 interpellationssvar till riksdagen, det vill säga ett muntligt svar från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2018 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Regeringskansliets tidigare årsböcker

Prenumerera

Totalt 19 träffar.