Regeringskansliets årsbok

Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som genomfördes i Regeringskansliet under det gångna året, både i text och statistik. Den ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän samt till andra myndigheter och organisationer.

Årsboken innehåller bland annat fakta om Regeringskansliet, Statsrådsberedningens verksamhet, departementens verksamhet, särskilda projekt och program,
Regeringskansliets interna utvecklingsarbete och Regeringskansliet i siffror – appendix.

Nedan presenteras ett urval av statistik från Regeringskansliets årsbok 2019.

Regeringskansliet i siffror 2019 - ett urval

Illustration: Regeringskansliet

199 propositioner och skrivelser

Under 2019 lämnade Regeringskansliet totalt 199 propositioner och skrivelser till riksdagen. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

1 314 lagar och förordningar

Under 2019 utfärdades totalt 1 314 lagar och förordningar. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

Cirka 4 600 tjänstgörande

Under 2019 fanns cirka 4 600 tjänstgörande i Regeringskansliet varav ungefär 200 politiskt tillsatta. Under 2019 var den genomsnittliga anställningstiden i myndigheten 11 år och medelåldern var 46 år. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

4 633 beslutade regeringsärenden

Under 2019 beslutades totalt 4 633 regeringsärenden, både förvaltningsärenden och ärenden inom övriga huvudverksamheter som till exempel propositioner och skrivelser. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

212 myndigheter

Den 31 december 2019 fanns det 212 myndigheter som lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Illustration: Regeringskansliet

433 interpellationssvar

Under 2019 lämnades 433 interpellationssvar till riksdagen, det vill säga ett muntligt svar från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. I Appendix i Regeringskansliets årsbok 2019 finns mer statistik, fakta och resultat att ta del av.

Regeringskansliets tidigare årsböcker

Prenumerera

Totalt 19 träffar.