Stöd till arbete på lokal nivå

Uppdaterad

Kommunerna har en central roll i arbetet med att förbättra romers situation, eftersom de ansvarar för verksamheter som är avgörande för romers möjligheter till inkludering i samhället.

Foto: Maskot/Folio

För att påskynda utvecklingen gjordes 2012–2015 en särskild satsning i form av en pilotverksamhet i fem kommuner (Luleå, Malmö, Helsingborg, Linköping och Göteborg). Flera myndigheter involverades i arbetet. Gävle kommun, Haninge kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun har beviljats bidrag under fyra år för att medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att 2016–2019 samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin. I uppdraget ingår att stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och att se till att dessa kontinuerligt sprids till kommuner, landsting och berörda myndigheter. En resurs i arbetet är det kommunala nätverk för romsk inkludering som omfattar ca 20 kommuner som på olika sätt bedriver ett arbete för romsk inkludering.